• Công ty Dịch vụ & Phụ tùng Máy phát điện

> CROMPTON (5-1010 kVA)

G1R132MA Crompton 5 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 1 pha 230V
G1R132MA Crompton 5 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 1 pha 230V
G1R132MR Crompton 5 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R132MR Crompton 5 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R132MD Crompton 7.5 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 1 pha 230V
G1R132MD Crompton 7.5 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 1 pha 230V
G1R132MA Crompton 7.5 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R132MA Crompton 7.5 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R160S1B Crompton 10 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 1 pha 230V
G1R160S1B Crompton 10 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 1 pha 230V
G1R132MC Crompton 10 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R132MC Crompton 10 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R160SB Crompton 12.5 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 1 pha 230V
G1R160SB Crompton 12.5 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 1 pha 230V
G1R160S1A Crompton 12.5 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R160S1A Crompton 12.5 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R160S2C Crompton 15 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 1 pha 230V
G1R160S2C Crompton 15 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 1 pha 230V
G1R160S1B Crompton 15 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R160S1B Crompton 15 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R160M2R Crompton 20 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 1 pha 230V
G1R160M2R Crompton 20 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 1 pha 230V
G1R160SB Crompton 20 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R160SB Crompton 20 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R200SF Crompton 25 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 1 pha 230V
G1R200SF Crompton 25 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 1 pha 230V
G1R160SC Crompton 25 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R160SC Crompton 25 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R200SB Crompton 30 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 1 pha 230V
G1R200SB Crompton 30 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 1 pha 230V
G1R160M2A Crompton 30 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R160M2A Crompton 30 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R200SC Crompton 35 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 1 pha 230V
G1R200SC Crompton 35 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 1 pha 230V
G1R200SE Crompton 35 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R200SE Crompton 35 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R200SD Crompton 40 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 1 pha 230V
G1R200SD Crompton 40 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 1 pha 230V
G1R200SE Crompton 40 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R200SE Crompton 40 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R200SA Crompton 45 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R200SA Crompton 45 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R200MDX Crompton 50 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 1 pha 230V
G1R200MDX Crompton 50 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 1 pha 230V
G1R200SB Crompton 50 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R200SB Crompton 50 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R200SC Crompton 63 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
G1R200SC Crompton 63 kVA, 50Hz, 1500 rpm, 3 phase
 1 2 Next»
Liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHỤ TÙNG MÁY PHÁT ĐIỆN
Địa chỉ: VP HN: 22/100 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04.66514049 | Fax :04.3552 8335
STK:
Website: VP HCM: 616/65/29 Lê Đức Thọ, P15, Gò Vấp
Email: phutungmayphatdien@gmail.com

 
Liên kết Website:

dich vu Thiet ke web