• Công ty Dịch vụ & Phụ tùng Máy phát điện

> FAWDE engine (17-332kWm)

4DW81-23D Fawde 2.27L prime 17 kWm@1500rpm
4DW81-23D Fawde 2.27L prime 17 kWm@1500rpm
4DW81-29D Fawde 2.16L prime 21 kWm@1500rpm
4DW81-29D Fawde 2.16L prime 21 kWm@1500rpm
4DX22-50D Fawde 3.86L prime 37 kWm@1500rpm
4DX22-50D Fawde 3.86L prime 37 kWm@1500rpm
4DX23-65D Fawde 3.86L prime 48 kWm@1500rpm
4DX23-65D Fawde 3.86L prime 48 kWm@1500rpm
4DF1-09D Fawde 4.752L prime 65 kWm@1500rpm
4DF1-09D Fawde 4.752L prime 65 kWm@1500rpm
4DW91-29D Fawde 2.54L prime 21 kWm@1500rpm
4DW91-29D Fawde 2.54L prime 21 kWm@1500rpm
4DW92-35D Fawde 2.54L prime 26 kWm@1500rpm
4DW92-35D Fawde 2.54L prime 26 kWm@1500rpm
4DW93-42D Fawde 2.54L prime 31 kWm@1500rpm
4DW93-42D Fawde 2.54L prime 31 kWm@1500rpm
4DX21-45D Fawde 3.86L prime 33 kWm@1500rpm
4DX21-45D Fawde 3.86L prime 33 kWm@1500rpm
4DF1-07D Fawde 4.752L prime 58 kWm@1500rpm
4DF1-07D Fawde 4.752L prime 58 kWm@1500rpm
4DF2-10D Fawde 4.752L prime 70 kWm@1500rpm
4DF2-10D Fawde 4.752L prime 70 kWm@1500rpm
4DF2-12D Fawde 4.752L prime 84 kWm@1500rpm
4DF2-12D Fawde 4.752L prime 84 kWm@1500rpm
6DF2D-14D Fawde 6.557L prime 96 kWm@1500rpm
6DF2D-14D Fawde 6.557L prime 96 kWm@1500rpm
6DF2-19D Fawde 6.557L prime 125 kWm@1500rpm
6DF2-19D Fawde 6.557L prime 125 kWm@1500rpm
6DF2-20D Fawde 6.557L prime 150 kWm@1500rpm
6DF2-20D Fawde 6.557L prime 150 kWm@1500rpm
6DL1-24D Fawde 7.7L prime 176 kWm@1500rpm
6DL1-24D Fawde 7.7L prime 176 kWm@1500rpm
6DL2-27D Fawde 8.57L prime 205 kWm@1500rpm
6DL2-27D Fawde 8.57L prime 205 kWm@1500rpm
6DL2-30D Fawde 8.57L prime 227 kWm@1500rpm
6DL2-30D Fawde 8.57L prime 227 kWm@1500rpm
6DM2-39D Fawde 11.04L prime 287 kWm@1500rpm
6DM2-39D Fawde 11.04L prime 287 kWm@1500rpm
6DM2-41D Fawde 11.04L prime 300 kWm@1500rpm
6DM2-41D Fawde 11.04L prime 300 kWm@1500rpm
6DM2-39DJ Fawde 11.04L prime 287 kWm@1500rpm
6DM2-39DJ Fawde 11.04L prime 287 kWm@1500rpm
6DM2-41DJ Fawde 11.04L prime 300 kWm@1500rpm
6DM2-41DJ Fawde 11.04L prime 300 kWm@1500rpm
6DN1-45DJ Fawde 12.53L prime 332 kWm@1500rpm
6DN1-45DJ Fawde 12.53L prime 332 kWm@1500rpm
6DN1-45D Fawde 12.53L prime 332 kWm@1500rpm
6DN1-45D Fawde 12.53L prime 332 kWm@1500rpm
Liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHỤ TÙNG MÁY PHÁT ĐIỆN
Địa chỉ: VP HN: 22/100 Nguyễn Xiển - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04.66514049 | Fax :04.3552 8335
STK:
Website: VP HCM: 616/65/29 Lê Đức Thọ, P15, Gò Vấp
Email: phutungmayphatdien@gmail.com

 
Liên kết Website:

dich vu Thiet ke web